• 9849-xx-xxx
  • info@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

1962 – 1964 г.


Група български лекари са изпратени на продъл жителна специализация по акупунктура в Китай. От тях ст.н.с. д-р Мария Цекова въвежда акупунктурата като лечебен метод в клиничната практика, в тогавашния Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия на Четвърти километър. Д-р Мария Цекова дълги години завежда кабинет, а по-късно и Отделение по акупунктура към
института.

1975 – 1976 г.

Завършват обучението си по акупунктура в Клиниката на 4-ти километър първите няколко български лекари.

1976г.

Със заповед на Министъра на здравеопазването се разкриват кабинети по акупунктура към Клиниките по неврология,дерматология,вътрешни болести и физиотерапия на Медицинска академия, гр. София, както и в по-големите окръжни болници на страната.

1977г.

Създава се секция по аупунктура към Българското научно дружество по неврология,оглавявана от доц.д-р Мария Цекова. 1977 г. се приема за рождена дата на специализираната акупунктура в България.

1983г.

София е домакин на VІІІ Световен конгрес по акупунктура. По време на конгреса секцията па акупунктура се трансформира в самостоятелно Научно дружество по акупунктура.

1991г.

Научното дружество по акупунктура се пререгистрира официално като Българско дружество по традиционна китайска медицина,под което име съществува и работи и до днес.

2007г.

4-ти Български конгрес по акупунктура с международно участие.

2012г.

5-ти Юбилеен конгрес по акупунктура „50 години акупунктура в България“.

2016г.

Световен конгрес по акупунктура на ICMART с главен организатор и домакин БДТКМ.