• 9849-xx-xxx
  • info@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

E-mail и телефони за контакт

д-р Силвия Еленкова – Председател на БДТКМ

моб. +359 888 506 164

dr.elenkova@abv.bg


д-р Людмила Кьосева – Секретар на БДТКМ

моб. +359 888 471 009

dr.kyoseva@abv.bg


д-р Борян Бужов – Касиер на БДТКМ

моб . +359 893 426 796

buzhov@gmail.com


д-р Ива Станкова- член на УС

моб. + 359 899 121 341


д-р Дончо Лисийски- член на УС

моб. +359 887741008


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

д-р Григор Григоров – Председател

моб. +359 898 89 11 15