• 9849-xx-xxx
  • info@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Какво е акупунктура

Най-просто акупунктурата може да бъде определена като лечебен метод, разработен в Древен Китай, представляващ стимулация на особени точки от кожата /т.нар. активни точки/, чрез въвеждане на игли. Понятието акупунктура се състои от латинските думи acus/игла/ и pungere/бода/. Българското название на акупунктурата е иглотерапия. Както при всички форми на китайското лечебно изкуство, целта на акупунктурата е да хармонизира потока на Ки/жизнената енергия/ в кръвта и да го постави в равновесие.

Предполага се, че акупунктурата се е развила от китайската народна медицина преди хилядалетия. Най-ранен писмен източник по акупунктура е Хуанди Ней-дзин или „Трактат за вътрешното“, традиционно приписван на легендарния Жълт Император/Хуан Ти ок.2697-2596 г. пр.н.е. / Съхранен до наше време, този текст остава водещо ръководство по акупунктура и основа за всички разработки в тази област до началото на миналото столетие.

Запада научава за акупунктурата през ХVІІ в. от йезуитските мисионери, изпратени в Пекин. Оттогава с различен успех се правили опити за разпространение на иглотерапията в Европа. Но едва когато френският синолог и дипломат Сюлие де Моран публикувал в 1934г. своя обемист трактат по акупунктура, западните лекари получили солидна база за изучаване и приложение на лечебните методи на традиционната китайска медицина /ТКМ/.

От началото на деветдесетте години на ХХ век започва нова фаза на консолидиране в акупунктурата-голям и стабилен интерес към нея и от страна на лекарите, и от страна на пациентите.този интерес трябва да се разбира в контекста на увеличаващата се потребност от цялостно/холистично/ ориентирани/терапевтични методи.