• 9849-xx-xxx
  • info@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Механизмите на действие на акупунктурата са трудни за разбиране от западно мислещия човек. При лечението с билки пациентът вижда лечебния чай или таблетка. Източната концепция за правилно хранене също е приемлива за нашия културен кръг, да не говорим за масажа и акупресурата. Акупунктурата обаче е така да се каже „нематериална“ форма на терапия. С убождането на определени активни точки лекарят въздeйствува върху Ки, без прибавянето на каквито и да е фармакологични субстанции. Акупунктурата работи без влияние отвън-тя раздвижва и насочва жизнената енергия на пациента. Тя е мека, щадяща терапия, с голям потенциал за въздействие върху цялостното здраве на човека и сериозни перспективи за развитие.

От гледна точка на западната медицина е невъзможно да се обясни ефекта на акупунктурата с една теория. Установена е по-различна структура от нормалните тъкани на организма в областта на акупунктурните точки: статистически достоверно по-висока концентрация на основни междуклетъчни връзки, нервни окончания, мастоцити, фибробласти, по-рехава съединителна тъкан. Доказано е наличието на различни от заобикалящите точката тъкани физични и електрофизиологични параметри на активната точка/съпротивление, потенциал, характеристики, температура.

Засега най-достоверна от западна гледна точка е теорията на ембриогенетичните връзки в организма. Тя в значителна степен обяснява основните ефекти на акупунктурата-локален, локално-сегментарен, органонасочен и общостимулиращ.

Активните точки са свързани помежду си в система от канали/меридиани/. Според ТКМ каналите са провеждащи пътища,по които тече Ки. Френски изследователи инжектирали в определени активни точки радиоактивно маркиран технеций 99 и наблюдавали разпространяването му с гама камера. Преминаването му през тялото продължило няколко часа и съответствувало на класическата схема на каналите.

Достигане до активните точки. По каналите/12 чифтни и 2 нечифтни/ са разположени 365 акупунктурни точки. Добрият професионалист знае с точност местата им. За да бъде по-лесно откриването на активните точки се използува мярка, наречена цун /пропорционален и индивидуален/, различни топографски ориентири, както и детектори на акупунктурните точки, откриващи местата с по-ниско кожно електрическо съпротивление.

Инструментът на акупунктурата е акупунктурната игла. Тя е тънка, без кухина и с различни дължини. Има стоманени, златни и слебърни игли. Дръжката им е извита спираловидно и най-често е изработена от мед, сребро или стомана. Препоръчва се използуването на еднократни игли.

Боли ли акупунктурата? Отговорът е не. Акупунктурните игли са много тънки и гъвкави и почти не причиняват болезнено усещане при поставяне. Начинът, по който се вкарва и движи иглата може да повлияе съществено върху действието на една точка. Най-важни са тонизиращото/засилващо/ и седиращото/успокояващо/ убождане. Дълбочината на убождане зависи от конкретния пациент, разположението на точката/точките на главата се бодат предимно повърхностно/, терапевтичната цел.

Продължителност на процедурата. При тонизиращо лечение иглите остават в тялото 5-25 минути, а при седиращото средно по половин час. При остри състояния сеансите се провеждат веднъж дневно, а при хронични страдания честотата на процедурите е според конкретния случай-1-3 пъти седмично., като общия им брой е 10-15. В някои случаи е необходимо повторение на курса веднъж на 3-4 месеца.

Накратко за моксибусцията. С това име се означава загряването на акупунктурните точки посредством специална билкова пура мокса, съдържаща див пелин. Класическата акупунктура е толкова тясно свързана с моксибусцията, че двете съществуват под едно общо име чжен-дзю. Понятието мокса буквално означава „горяща билка“. При изгарянето на моксата активната точка получава топлина, която прогонва студа и влагата и предизвикания от тях застой на Ки.

Освен класическата акупунктура съществуват и други форми-иглотерапия на ушната мида-аурикулопунктура, на дланта и стъпалото-су джок акупунктура и др. Освен иглите в активните точки може да се прилагат: електричество /електропунктура и електроакупунктура, лазер-лазерпунктура, студово въздействие-криопунктура/ и др.