• 9849-xx-xxx
  • info@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Вече деcета година БДТКМ издава свое специализирано научно списание „Акупунктура“. В него се публикуват авторски статии, реферати и резюмета от научни статии, третиращи приложението на акупунктурата при редица социално значими заболявания, сравнителни проучвания върху действието на различните методи на ТКМ, разглеждат се клинични казуси, лекувани с акупунктура. Списанието е единствено по рода си издание на български език и е ценен наръчник за всеки лекар-акупунктурист, както и източник на достоверна, актуална информация за всеки, интересуващ се от възможностите на Традиционната китайска медицина.

Излезна от печат кн.2 на списанието за 2009 г. Съдаржанието и е:

Реферати:

Прилагане на магнити върху акупунктурни точки като терапия.
Електроакупунктура на пудендалния нерв при лумбална стеноза на гръбначномозъчния канал ;
Ефекти от минимална акупунктура при бебета с колики;
Ефекти от акпунктура чрез „врабешко клъвване“ върху мускулния кръвоток на здрави и денервирани задни крайници на плъхове;


Изследване на безопасността на електроакупунктура чрез Picoscope.
Опасно ли е за здравето изгарянето с мокса /Artemisia vulgaris/ в ТКМ;
Акупунктура за диспепсия по време на бременност;

Повече информация за списание „Акупунктура“ и абонамента за него/годишен абонамент 13.50 лв/ можете до получите от Централна медицинска библиотека
1431 гр. София
бул. „Св.Г.Софийски“ № 1
тел: 02 952 05 09
e-mail: nmi@medun.acad.bg