• 9849-xx-xxx
  • info@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Въпреки пазарната ориентация на практиките ни в последните години и ограничените ни възможности( лишени сме от материалната база на големите болници и научните институти, както и от финансиране за мащабни научни изследвания/, Дружеството ще отстоява научните позиции на акупунктурата и заслуженото й място сред терапевтичните методи на третото хилядолетие. Щадяща, ориентирана към цялото здраве на човека, справяща се с много неподдаващи се на лекарствена терапия състояния, евтина, съвместима с медикаментозно и оперативно лечение, както и с физикална терапия- това са само част от предимствата на акупунктурата.