Медицинският екип на Хоспис Маринела 2008 ООД се състои от опитни, внимателни и квалифицирани специалисти с многогодишен опит в палиативните грижи:

  • Лекари-консултанти (анестезиолог-реаниматор и специалисти по палиативни грижи)
  • Медицински сестри
  • Болногледачи
  • Рехабилитатори
  • Социални работници

Запознайте се със снимки от дейността на нашия медицински екип и на ръководството на хосписа. Снимки за условията, стаите за лечение и сградата на хосписа може да видите в страница Галерия.